VIII ITALIAN BUSINESS FORUM – MATCHMAKING FOR THE CIRCULAR RECOVERY – OPENING ON 14TH OCTOBER VIA ZOOM

Cari soci ed amici del Forum italo-sloveno,
ho il piacere di invitarvi a partecipare all’ottava edizione dell’Italian Business Forum che quest’anno si adegua alla situazione in forma e nei contenuti. L’obiettivo e’ di radunare imprenditori ed esperti dall’Italia e dalla Slovenia per focalizzarsi su come superare la crisi causata dalla pandemia del coronavirus cercando insieme nuove vie di collaborazione per sfruttare al meglio le opportunità per nuovi progetti nel campo dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare.

Dragi člani in prijatelji Italijansko-slovenskega Foruma,
V veselje mi je, da vas lahko povabim k udeležbi na osmem Italian Business Forumu, ki se letos prilagaja razmeram tako v obliki kot v vsebinah. Cilj je, da povežemo podjetnike in strokovnjake iz Italije in Slovenije in se skupaj osredotočimo na to, kako premagati krizo, ki jo je sprožila pandemija coronavirusa, tako da skupaj poiščemo nove načine sodelovanja in na najboljši možen način izkoristimo za nove projekte na področju trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva.

Il programma si si articola in tre parti:
Program je razdeljen v tri sklope:

Apertura – Otvoritev VIII IBF: MATCHMAKING FOR THE CIRCULAR RECOVERY – 14/10/2020 – 10:30 – 12:30 (lingua di lavoro inglese – delovni jezik angleski)

Workshop I: Materiali sostenibili – Trajnostni materiali – 28/10/2020 – 10:30 – 12:30, 14:30 – 16:30 (lingua di lavoro inglese – delovni jezik angleski)

Workshop II: Turismo transfrontaliero sostenibile – Trajnostni čezmejni turizem 5/11/2020 – 10:30 – 12:30, 14:30 – 16:30 (delovni jezik italijanski in slovenski s simultanim prevajanjem)

Sotto allego il piu’ informazioni e il programma della sessione inaugurale in inglese. Nel prossimo messaggio invio il link alla prima sessione del 14 ottobre e vi invito a registrarsi al piu’ presto possibile.
Spodaj dodajam več informacij ter program prvega srečanja v angleškem jeziku. V prihodnjem sporočilu prejmete povezavo na registracijo za prvo srecanje 14. oktobra z vabilom k čimprejšnji registraciji.

In attesa ad incontrarci prossimamente all’apertura dell’VIII IBF invio i miei,
V pričakovanju snidenja na otvoritvi VIII IBF vas vse lepo pozdravljam,

Cordiali saluti,

Jurij Giacomelli

Presidente-Predsednik
Italijansko-Slovenski Forum italo-sloveno

Questo il link alla prima sessione del 14 ottobre e vi invito a registrarvi il più presto possibile.
Spodaj posredujem povezavo na registracijo za prvo srecanje 14. oktobra z vabilom k čimprejšnji registraciji.

PER REGISTRARSI SEGUITE LA CONNESSIONE QUI SOTTO  –  ZA REGISTRACIJO SLEDITE SPODNJI POVEZAVI
https://zoom.us/webinar/register/WN_2GExbmMYQ-aLlX7IkIY-4w