Come associarsi - Pristopna izjava

Per diventare membro del Forum è necessario condividere la filosofia dell’associazione, prendere visione dello statuto, sottoscrivere la quota associativa, quindi partecipare attivamente alla vita del Forum.
E’ importante sottolineare come il Forum italo-sloveno non abbia alcuno scopo di lucro né commerciale. Tuttavia, quando è necessario per realizzare alcuni progetti, come ad esempio l’annuale business forum, la nostra associazione si appoggia a partner esterni, come ad esempio la collaborazione con l’Istituto Jožef Stefan.
In sostanza, il Forum si finanzia esclusivamente tramite quote di partecipazione e donazioni, due fonti essenziali per assicurare la continuità della nostra missione.
Chi volesse unirsi a noi può scaricare il modulo d’adesione, disponibile a questo link, compilarlo e inviarlo all’ufficio del Forum in Trdinova ulica 9, Lubiana, ovvero via e-mail al Presidente Jurij Giacomelli (jurij.giacomelli@gmail.com) e alla Responsabile della contabilità, sig.ra Kaja Mrakic (Contall), kajam@contall.si.
Spoštovani člani in prijatelji našega Italijansko-slovenskega Foruma, kot veste, je namen našega Združenja spodbujati dialog, povečevati medsebojno poznavanje  in razširjanje vedenja o primerih dobrih praks z različnih področij, predvsem na gospodarskem, kulturnem, tehnološkem in raziskovalnem ter na področju turizma. Tako dajemo podporo razvoju novih vsebin v prostoru sodelovanja med našima dvema državama.
Forum ne izvaja gospodarske dejavnosti. Kadar je to potrebno, se povezuje z drugimi partnerji pri uresničevanju konkretnih projektov. Tak primer je prav bližnji Italian Business Forum, kjer naše Združenje sodeluje z Institutom Jožef Stefan. Forum se financira izključno iz članarin in donacij, dveh bistvenih virov, ki zagotavljata nemoteno nadaljevanje našega poslanstva. (Statut Foruma)
Zato vabim vse, ki še niso formalno pristopili k Forumu, da to naredijo čim prej.
Prosimo, da si pristopno izjavo, ki je dostopna na tej povezavi, natisnete in jo izpolnjeno pošljete na naslov pisarne Foruma, Trdinova ulica 9, Ljubljana, ali pa po elektronski predsedniku Juriju Giacomelliju (jurij.giacomelli@gmail.com) in računovodstvu Foruma, ge. Kaji Mrakic (Contall), kajam@contall.si.
SOCIO ORDINARIO – REDNI ČLAN: 50,00 eur
SOCIO SOSTENITORE – PODPORNI ČLAN: 100,00 eur.
 MATIČNA: 4055888000
DAVČNA: 97938904
BANCA-BANKA: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
IBAN-TRR: SI56 1010 0005 2312 289
SWIFT: BAKOSI2X
BENEFICIARIO – V DOBRO:
Društvo Italijansko – Slovenski forum italo-sloveno, Trdinova ulica 9, Ljubljana