Buongiorno a tutti i soci ed amici del Forum italo-sloveno  –  Lep pozdrav vsem članom in prijateljem Italijansko-slovenskega Foruma,

E Buon Anno 2018! In srečno v novem letu 2018!

 

Di seguito condivido gli annunci dei nostri primi appuntamenti nel nuovo anno.

V nadaljevanju vas obveščam o naših prvih srečanjih v letošnjem letu.

 

I. 

Mostra fotografica: Neorealismo – Nuova immagine in Italia 1932-1960; 2 febbraio- lezione di Evelina Christillin per i soci del Forum

Fotografska razstava: Neorealizem – Nova podoba v Italiji, 1932-1960; 2. februarja – predavanje Eveline Christillin za člane Foruma

 

Tra due settimane apre la mostra sul neorealismo italiano alla Narodna galerija di Lubiana, che presenterà le opere di 72 maestri di fotografia della prima metà del novecento. – Evento prestigioso e unico, a cui il nostro Forum si aggrega come uno dei partner.

Apertura: 29 gennaio; più informazioni in sloveno sono disponibili qui: http://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/neorealizem?id=4421

 

Čez dva tedna pričakujemo odprtje razstave 72 del fotografskih mojstrov italijanskega neorealizma s prve plovice 20. stoletja. Gre za edinstven in prestižen dogodek, ki se mu pridružuje tudi naš Forum kot eden od partnerjev.

Otvoritev: 29. januarja; več informacij v slovenskem jeziku: http://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/neorealizem?id=4421

 

La mostra fotografica sarà accompagnata da più di 50 locandine e poster dei film italiani più riconosciuti del neorealismo, diretti da Vittorio de Sica, Federico Fellini, Roberto Rosellini ed altri  maestri della cinematografia italiana d’epoca. La mostra rimane aperta fino alla fine del marzo 2018.

Razstavo spremlja več kot 50 plakatov najbolj prepoznavnih italijanskih filmov neorealizma, režiserjev Vittoria de Sice, Federica Fellinija, Roberta Rosellinija in drugih velikanov italijanske kinematografije tega obdobja. Razstava bo odprta do 30. marca 2018.

 

Il giorno 30 gennaio, sempre nello stesso ciclo del neorealismo italiano, apre alla Galerija Fotografja a Lubiana la mostra  delle opere di Nino Migliori, uno dei principali fotografi del neorealismo italiano, che sarà presente all’inaugurazione.

Dne 30 januarja bo v Galeriji Fotografija v Ljubljani v sklopu istega cilkusa o neorealizmu otvoritev razstave Nina Migliorija, enega vodilnih fotografov tega obdobja.

 

Il giorno 2 febbraio alle ore 18 alla Narodna galarija: la  lezione di Evelina Christillin sul rapporto tra i mondi della cultura e l’economia. La sig.ra Christillin è atualmente Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie e Presidente dell’ACI di Torino (http://www.museoegizio.it/contatti/), già presidente esecutivo del Comitato promotore dei Giochi olimpici a Torino 2006. Sono cortesemente invitati tutti i nostri soci.

Dne 2. februarja ob 18h bo v Narodni Galeriji predavanje Eveline Christillin o odnosu med kulturo in gospodarstvom. Ga Christillin je predsednica Fundacije Muzeja antičnega Egipta (http://www.museoegizio.it/contatti/) in predsednica ACI in Torina ter je bila v preteklosti tudi izvršna predsednica Organizacijskega komiteja Olimpijskih iger v Torinu 2006. Vljudno so vabljeni vsi naši člani.

 

II.

6th Italian Business Forum: 13 febbraio – februar

La sesta edizione dell’Italian Business Forum avverrà il 13 febbraio all’Istituto Jozef Stefan. Il titolo del convegno di quest’anno (che si svolgerà principalmente in lingua inglese) è:

Šesta izvedba Italian Business Foruma je na sporedu 13 februarja na Inštitutu Jožef Stefan. Naslov letošnje konference (ta poteka v angleškem jeziku) je:

Knowledge and productivity growth: The role of science and innovation in sustaining economic growth and social prosperity

In allegato troverete l’introduzione al convegno e il programma intero della giornata. Vi invito a seguire tutti gli aggiornamenti sul sito del convegno: www.ibf.si . E, innanzitutto, vi prego di registrare al più presto la vostra partecipazione al convegno all’indirizzo: ibf@ijs.si  . La partecipazione è libera fino all’esaurimento dei posti nell’aula magna dell’Istituto Jozef Stefan.

V priponki boste našli uvod v temo letošnjega srečanja in njegov program. Vabim vas, da sledite vsem dodatnim informacijam na spletni strani dogodka: www.ibf.si .  In, predvsem, vas vljudno prosim, da se čim prej prijavite in s tem potrdite vašo udeležbo n asrečanju na naslovu ibf@ijs.si. Udeležba je brezplačna do zapolnitve mest v veliki predavalnici Inštituta Jožef Stefan.

 

III.

Rinnovo dell’associazione al Forum italo-sloveno: quota associativa per l’anno 2018

Con il nuovo anno spetta a tutti di rinnovare l’appartenenza alla nostra associazione versando la quota associativa sul conto del Forum italo-sloveno. La quota associativa è 50,00 euro per il socio ordinario e il minimo di 100 euro per il  socio sostenitore.

Z novim letom je na nas vseh, da obnovimo članstvo v našem združenju, tako da poravnamo članarino na račun Italijansko-slovenskega Foruma. Višina članarine določena v višini 50,00 evrov za rednega člana in najmanj 100,00 evrov za rednega člana.

 

Le coordinate bancarie – Podatki za bančno nakazilo:

BANKA: Intesa Sanpaolo Bank

IBAN – TRR: SI56 1010 0005 2312 289

SWIFT: BAKOSI2X

BENEFICIARIO – V DOBRO: Društvo Italijansko – Slovenski forum italo-sloveno, Strossmayerjeva ulica 8, Ljubljana

 

Iscrizione – Včlanitev

Chi non è ancora iscritto, La invito di formalizzare la Sua adesione compilando il Modulo, che troverà qui (http://www.forumitaslo.org/f/img/File/MODULO-DADESIONE-SOCIO-NUOVO–2014.pdf). Il modulo compilato e firmato va inviato alla Sig.ra Elena Mahne e a me per posta elettronica. Potete trovare informazioni più dettagliate sul sito del Forum: www.forumitaslo.eu .

Vse, ki še niste včlanjeni, vabim, da ta Vaše članstvo čim prej uredite. Zato Vas vljudno vabim k izpolnitvi pristopne izjave, ki jo najdete tu (http://www.forumitaslo.org/f/img/File/MODULO-DADESIONE-SOCIO-NUOVO–2014.pdf).  Izpolnjeno in podpisano izjavo pošljite ge. Eleni Mahne in meni po elektronski pošti. Podrobnejša navodila najdete na spletni strani Foruma: www.forumitaslo.eu .

 

Ringrazio tutti quelli che hanno già versato la quota associativa per quest’anno.

Vsem, ki so že vplačali letošnjo članarino, se najlepše zahvaljujem.

In attesa di incontrarvi presto invio i miei

V pričakovanju skorajšnjega srečanja pošiljam

Cordiali saluti, Prisrčne pozdrave,

 

Jurij Giacomelli

Presidente – Predsednik

Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno

 

6th IBF PROGRAMME 13 02 2018 – Introduction and concept