Buongiorno a Tutti,

Innanzitutto, vi ringrazio per avere confermato la vostra disponibilità a partecipare al nostro incontro a Nova Gorica, che il Forum Italo-Sloveno sta organizzando nell’ambito del IX. Ciclo IBF, intitolato:

Najprej se želim zahvaliti vsem, ki ste potrdili vašo razpoložljivost za udeležbo na našem prihodnjem srečanju v Novi Gorici, ki ga Italijansko-slovenski Forum pripravlja v sklopu IX. ciklusa IBF, z naslovom:

GO! 2025: Laboratorio di condivisione – Laboratorij sožitja

Nova Gorica, 10. nov. 2021

 

Purtroppo, siamo stati costretti a adeguare il format dell’incontro alla situazione epidemiologica che e’ in continuo e forte peggioramento. Quindi, l’incontro sara’ realizzato in forma digitale, via la piattaforma Zoom, lo stesso mercoledi’ 10 novembre dalle 10.00 alle 12.00.

Žal smo zaradi močnega poslabšanja epidemiološke slike v zadnjih dneh morali poseči v načrtovano izvedbo srečanja. Tega bomo izvedli na digitalni platformi Zoom v nekoliko prirejeni obliki, in sicer, kot načrtovano, v sredo, 10. novembra od 10h do 12h.

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/89863530487

Come gia’ annunciato, si tratta del primo degli incontri destinati a promuovere il dialogo transfrontaliero in attesa della Capitale Europea della Cultura, titolo prestigioso che Nova Gorica condivide con Gorizia nell’anno 2025. In questo modo il Forum italo-sloveno, insieme ad altri co-organizzatori e partner, vuole favorire il dialogo tra le parti interessate sulle aspettative e le opportunità derivanti dall’anno capitale 2025, la cooperazione tra le due Gorizie e nell’area congiunta del Goriziano in entrambi i Paesi e al livello di cooperazione bilaterale tra Italia e Slovenia, due partner europei.

Kot smo že napovedali, gre za prvo srečanje v vrsti, ki je namenjeno spodbujanju čezmejnega dialoga v pričakovanju Evropske prestolnice kulture, prestižnega naslova, ki si ga Nova Gorica deli z Gorico.Z njimi želi Italijansko-slovenski Forum skupaj z drugimi so-organizatorji in partnerji spodbuditi dialog med zainteresiranimi deležniki o pričakovanjih in priložnostih, ki izvirajo iz prestolniškega leta 2025, iz sodelovanja med obema Goricama v povezanem prostoru Goriške v obeh državah in na ravni dvostranskega sodelovanja med Italijo in Slovenijo, dvema evropskima partnericama.

In ciascuno di questi incontri si ambisce a sviluppare il dialogo lungo le assi della triade dello sviluppo sociale connesso nell’area del Goriziano (Goriška):

Na vsakem od srečanj si bomo prizadevali razvijati dialog vzdolž osi triade povezanega družbenega razvoja na Goriškem (il Goriziano):

“Università e Innovazione – Territorio e infrastrutture – Palcoscenico e Creatività”,

“Univerza in inovativnost – Prostor in infrastruktura – Oder in ustvarjalnost”,

In questo primo incontro vogliamo porre una particolare attenzione all’aspetto imprenditoriale lungo l’intera triade.

Na tem prvem srečanju želimo pozornost še posebej posvetiti podjetniškemu vidiku vzdolž celotne tiade.

Dispiaciuto per le modifiche dovute alle circostanze. Ribadisco l’impegno del Forum ad organizzare il tirrovo a Nova Gorica quanto prima possibile, Mi auguro che la vostra partecipazione possa essere realizzata il collegamento a distanza, in quanto l’incontro sarà organizzato in maniera digitale.

Obžalujem nujne spremembe in izražam zavezanost Foruma, da pripravimo srečanje v živo v Novi Gorici čim bo to mogoče. Iskreno upam, da bo vašo udeležbo moč zagotoviti z javljanjem na daljavo, saj bo srečanje organizirano na digitalen način.

Tra breve vi potro’ trasmettere il programma adeguato dell’incontro.

V kratkem vam posredujem prilagojen program srečanja

 

Un saluto cordiale, Lep pozdrav,

Jurij Giacomelli

Presidente – Predsednik

Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno