Con il nuovo anno spetta a tutti di rinnovare l’appartenenza alla nostra associazione versando la quota associativa sul conto del Forum italo-sloveno. La quota associativa rimane invariata ed è 50,00 euro per i soci ordinari. I soci sostenitori contribuiscono con la quota associativa di 100 euro al minimo.
Z novim letom je na nas vseh, da potrdimo članstvo v našem združenju, tako da poravnamo članarino na račun Italijansko-slovenskega Foruma. Višina članarine ostaja nespremenjena in znaša 50,00 evrov za redne člane. Člani podporniki pa prispevajo članarino vsaj v vrednosti 100 evrov.

Chi, invece, non ha ancora formalmente aderito alla nostra associazione, lo può fare semplicemente compilando il modulo d’iscrizione insieme al pagamento della quota associativa.
Kdor pa se formalno še ni včlanil, lahko to stori preprosto tako, da na nam poleg placila clanarine po e-mailu posreduje tudi izpolnjeno prijavnico.

Va da sé che dopo gli anni della pandemia il Forum ha bisogno di un sostegno più determinante per avviare tutte le sue attività, specie quelle in persona perciò consiglio di registrarvi come soci sostenitori a suo concreto supporto.
Samo po sebi se razume, da po letih pandemije Forum potrebuje bolj odločno podporo za ponoven zagon vseh svojih aktivnosti, še posebej tistih v živo, zato vas vabim, da se opredelite kot člane podpornike v čim večjem številu.

Le coordinate bancarie – Podatki za bančno nakazilo:
BANKA: Intesa Sanpaolo Bank

IBAN – TRR: SI56 1010 0005 2312 289

SWIFT: BAKOSI2X

BENEFICIARIO – V DOBRO: Društvo Italijansko – Slovenski forum italo-sloveno, Strossmayerjeva ulica 8, Ljubljana